Start vandaag met je plan

  • Presenteer de planning aan je stuurgroep.
  • Bekijk wat deze week de belangrijkste acties zijn.
  • Deel je plan eenvoudig met je klant of teamleden.